O katedrze lab Tec.inf wyk Tec.inf lab Sys.wsp.dzi lab Teo.poż lab Mod.poż Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP PORTAL Elearnig -EGZ
Katedra Nauk Ścisłych

Adam Krasuski, publikacje


Publikacje w bazie Scopus

Adam Krasuski Scopus profile

Starsze publikacje

2015

 1. M. Meina, et. al: Tagging Firefighter Activities at the Emergency Scene. Summary of AAIA’15 Data Mining Competition at Knowledge Pit. Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems. ACSIS, Vol. 5, 2015, pp. 367–373. DOI: 10.15439/2015F426
 2. K. Rykaczewski, M. Meina, A. Krasuski: Use of ECG for Improvement in Assessing the Risk During FireVgthers Action: A Prospective Study. Cardiology Meets Physics and Mathematics Workshop. Kościelisko 2015.
 3. M. Meina, A. Krasuski, K. Rykaczewski: Model Fusion for Inertial-based Personal Dead Reckoning Systems. In Proceedings 2015 IEEE Sensors Applications Symposium (SAS 2015). Zadar April 2015.
 4. K. Kreński, A. Krasuski, M. Szczuka, S. Łazowy: Granular Knowledge Discovery Framework for Fire and Rescue Reporting System. International Journal on Intelligent Decison Technology. 2014. DOI: 10.3233/IDT-140231

2014

 1. W. Świdboda, A. Krasuski, H.S. Nguyen, A. Janusz: Interactive Method for Semantic Document Indexing Based on Explicit Semantic Analysis. Fundamenta Informatica, 132(3):423-438 (2014).
 2. A. Krasuski, Ł. Sosnowski: ICRA - an Example of an Implementation of Cyber-Physical System in the Fire Safety Domain. In Proceedings of Active Media Technology Conference 2014. Warsaw, 11-14 August 2014.
 3. A. Janusz, A. Krasuski, S. Stawicki, M. Rosiak, D. Ślęzak, H.S. Nguyen: Key Risk Factors for Polish State Fire Service: a Data Mining Competition at Knowledge Pit. In Proceedings of FedCSIS'14 Conference. IEEE Xplore 2014.
 4. L. Sosnowski, A. Pietruszka, A. Krasuski, A. Janusz: A Resemblance Based Approach for Recognition of Risks at the Fire Ground. Active Media Technology. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 8610. 2014. pp 559-570.
 5. M. Fliszkiewicz, A. Krasuski, K. Kreński: Evaluation of a Heat Release Rate based on Massively Generated Simulations and Machine Learning Approach. In Proceedings of FedCSIS'14 Conference. IEEE Xplore 2014.
 6. A. Krasuski: A Framework for Dynamic Analytical Risk Management at the Emergency Scene. From Tribal to Top Down in Risk Management Maturity Model. In Proceedings of FedCSIS'14 Conference. IEEE Xplore 2014.
 7. A. Krasuski, K. Kreński: Decision Support System for Blockage Management in Fire Service. Studies in Logic Grammar and Rethoric, Vol. 37(50), 2014, pp. 107-123.
 8. M. Szczuka, Ł. Sosnowski, A. Krasuski, K. Kreński: Using Domain Knowledge in Initial Stages of KDD: Optimization of Compound Object Processing. Fundamenta Informaticae, 129(4): 341-364 (2014)

2013

 1. A. Krasuski, A. Jankowski, A. Skowron, D. Ślęzak: From Sensory Data to Decision Making: A Perspective on Supporting a Fire Commander. In: Proceedings of the 2013 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology (WI-IAT 2013). Atlanta, Georgia USA 17-20 November 2013. IEEE Proceedings, Vol. 188. Xplore (2013), pp. 237-244. DOI 10.1109/WI-IAT.2013.188
 2. A. Krasuski, P. Wasilewski: Outlier Detection by Interaction with Domain Experts. Fundamenta Informaticae, Vol. 127, No 1-4, IOS Press, 2013, pp. 529-544. DOI 10.3233/FI-2013-925
 3. A. Janusz, A. Krasuski, M. Szczuka: Improving Semantic Clustering of EWID Reports by Using Heterogeneous Data Types. In: Proceedings of the Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining and Granular Computing Conference Technology (RSFDGrC 2013), Halifax, Canada, October 10-14, 2013. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 8170, Springer (2013). pp. 304-314.
 4. K. Bąk, A. Krasuski, M. Szczuka: Searching for Concepts in Natural Language Part of Fire Service Reports In: Proceedings of Concurrency, Specification and Programming; XXIII-th International Workshop, CS&P 2013, Warsaw, Poland, September 25-27, 2013.
 5. A. Krasuski, A. Janusz: Semantic Tagging of Heterogeneous Data: Labeling Fire&Rescue Incidents with Threats. 8-th International Symposium Advances in Artificial Intelligence and Applications (AAIA'13), Kraków, Poland, September 8-11, 2013, IEEE Explore.
 6. A. Krasuski, P. Wasilewski: The Detection of Outlying Fire Service's Reports. The FCA Driven Analytics. In Processings of the 11-th International Conferene on Formal Concept Analysis (ICFCA 2013), Dresden, Germany, May 21-24, pp. 35-50.

2012

 1. M. Szczuka, A. Krasuski, Ł. Sosnowski, K. Kreński: Using Domain Knowledge in Initial Stages of KDD - Optimization of Compound Object Processing. In: Proceedings of the 20-th International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems (ISMIS 2012), Macau, December 4-7 2012. pdf
 2. A. Krasuski, K. Krenski, P. Wasilewski, S. Łazowy: Granular Approach in Knowledge Discovery - Real Time Blockage Management in Fire Service. In: Proceedings of the Rough Sets and Knowledge Technology (RSKT 2012), Chengdu, China, August 17-20, 2012. Lecture Notes in Artificial Intelligence Vol. 7414, Springer (2012). pp. 416-421. pdf
 3. A. Krasuski, D. Ślęzak, K. Kreński, S. Łazowy: A Framework for Granular Knowledge Discovery -- A Case Study of Incident Data Reporting System. In Proceedings of the 16-th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems (ADBIS 2012), Poznan, Poland, September 18-21, 2012. Andvances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 185, Part 2, Springer (2012). pp. 109-118. pdf
 4. A. Janusz, W. Świeboda, A. Krasuski, H. S. Nguyen: Interactive document indexing method based on explicit semantic analysis. In: Proceedings of the Joint Rough Sets Symposium (JRS 2012), Chengdu, China, August 17-20, 2012. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 7415, Springer (2012). pp. 156-165.pdf (Best paper award at JRS'2012 Conference).
 5. A. Janusz, H. S. Nguyen, D. Ślęzak, S. Stawicki, A. Krasuski: Topical Classification of Biomedical Research Papers. In: Proceedings of the Joint Rough Sets Symposium (JRS 2012), Chengdu, China, August 17-20, 2012. Lecture Notes in Arificial Intelligence Vol. 7413, Springer (2012). pp. 422-432. pdf
 6. A. Krasuski, K. Kreński, S. Łazowy: A method for estimating the efficiency of commanding in Fire Service. Fire Technology. Volume 48, Issue 4 (2012), pp. 795-805. pdf
 7. A. Krasuski, M. Szczuka: Knowledge Driven Query Sharding. In: Proceedings of Concurrency, Specification and Programming; XXII-th International Workshop, CS&P 2012, Berlin, Germany, September 26-28, 2012. Informatik-Berichte, Vol. 225, Issue 1, Humbolt Universitat zu Berlin (2012) pp. 182-190. pdf

2011

 1. A. Krasuski, K. Krenski: Building a DSS for Fire Service using jCOLIBRI. Analele Universitatii Bucuresti, Informatica LVI - 2011. pp. 65-78.
 2. A. Krasuski, K. Kreński, S. Łazowy: Rozkład częstości dużych pożarów w cyklu dobowym. Zeszyty Naukowe SGSP nr 42 2011. pdf
 3. K. Kreński, A. Krasuski, S. Łazowy: Data mining and shallow text analysis for the data of State Fire Service. Concurrency, Specification and Programming - XXth International Workshop, CS&P 2011, Pułtusk, Poland, September 28-30, 2011. Proceedings. pp. 313-321. pdf
 4. K. Kreński, A. Krasuski, S. Łazowy: Ontologies and their potential for knowledge representation layer for a CBR system in fire service. Safety & Fire Technique. CNBOP 2011. pp. 93-98. pdf

2004 - 2010

 1. A. Krasuski: Wykorzystanie OpenOffice.org jako narzędzia baz danych. IT FAQ nr 1 2004, str. 48-57.
 2. A. Chwaleba, T. Maciak, A. Krasuski: Sterowanie automatyczne współczesnych drabin samochodowych. Zeszyty Naukowe SGSP nr 31 2004, str. 21-35.
 3. A. Krasuski, T. Maciak: Rozproszone bazy danych w Państwowej Straży Pożarnej - model systemu. Praca zbiorowa pod kierunkiem T. Kozielskiego, Bazy danych, technologie, narzędzia. WKŁ Warszawa 2005, str. 135-142.
 4. T. Maciak, A. Krasuski, K. Kreński, M. Świtacz: Systemy informacji przestrzennej w służbach ratowniczych - problemy doboru atrybutów bazy przeciwpożarowej instalacji podziemnych. Zeszyty Naukowe SGSP nr 32 2005, str. 73-94.
 5. A. Krasuski, K. Kreński: Ewid 9x i co dalej? Przegląd Pożarniczy nr 6 2005, str. 21-23.
 6. T. Maciak, A. Krasuski, K. Kreński, M. Świtacz: Materiały pokonferencyjne Bezpieczeństwo pożarowe budowli. ITB Warszawa 2005, str. 365-372.
 7. A. Krasuski: Rozproszona baza danych - możliwości wykorzystania w PSP. Przegląd Pożarniczy nr 4 2006, str. 30-33.
 8. A. Krasuski, T. Maciak: Historia rozwoju systemów zarządzania bazami danych. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza nr 02/03/04 2006. Wydawnictwo CNBOP Józefów 2006, str. 213-226.
 9. A. Krasuski, T. Maciak: Rozproszone bazy danych, możliwości ich wykorzystania w Państwowej Straży Pożarnej. Zeszyty Naukowe nr 34 2006, str. 23-42
 10. A. Krasuski, T. Maciak: Rozproszone bazy danych - architektura funkcjonalna. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza nr 01 2007. Wydawnictwo CNBOP Józefów 2007, str. 255-282.
 11. A. Krasuski, T. Maciak: Architektura i możliwości funkcjonalne katalogowych baz danych. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza nr 02 2007. Wydawnictwo CNBOP Józefów 2007, str. 151-178.
 12. A. Krasuski: Standard opisu dokumentów przechowywanych w rozproszonej bazie danych. W: Prace Naukowo - Badawcze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Warszawa SGSP 2007.
 13. A. Krasuski: Rozproszone bazy danych oraz wnioskowanie na podstawie przypadków. Przegląd Pożarniczy nr 9 2007, str. 38-42.
 14. A. Krasuski, K. Kreński: Performance Comparison between OpenLDAP and PostgreSQL. Analele Universitatii Bucuresti, Informatica LVI - 2007, str. 149-160
 15. A. Krasuski, T. Maciak: Wykorzystanie rozproszonych baz danych oraz metody wnioskowania na podstawie przypadków w procesach decyzyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Zeszyty Naukowe SGSP nr 36 2008, str. 17-35.
 16. K. Kreński, T. Maciak, A. Krasuski,: An Overview of Markup Languages and Approptiateness of XML for Description Fire and Rescue Analyses. Zeszyty Naukowe SGSP nr 37 2008, s. 27-40.
 17. A. Krasuski, T. Maciak, K. Krenski: Decision Support System for Fire Service based on Distributed Database and Case-based Reasoning. Studies i logic grammar and rethoric. 17(30) 2009, str. 159-169.