O katedrze lab TechInf wyk TechInf lab SysWspDz Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP PORTAL
Katedra Nauk Ścisłych

Andrzej Krauze, prezentacje


 1. A. Krauze, Modelowanie probabilistyczne na potrzeby szacowania ryzyka przekroczenia temperatury krytycznej stalowego elementu konstrukcji obiektu, II Seminarium Naukowe Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa SGSP, 16.01.2020 r.
 2. A. Krauze, W. Kowalski, Methodology for estimating the risk of steel structures damage, PhD Students‘ Seminar on Fire Safety Science 28th 29th November 2019, Technische Universität Braunschweig, Deutschland.
 3. Krauze A., Kowalski W., Krasuski A., 10-12 października 2019 r. - XV Jubileuszowe Seminarium Naukowo-Techniczne "OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH".
 4. Krasuski Adam, Krauze Andrzej, Kubica Przemysław, Pecio Mariusz, „Metodyka szacowania ryzyka utraty nośności konstrukcji stalowych w klasie E w warunkach pożaru”, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, 19-20.09.2019 r.
 5. Krauze Andrzej, Krasuski Adam, Warunki krytyczne do wystąpienia zjawiska wstecznego ciągu płomieni, VII Międzynarodowa Konferencja Pożary Wewnętrzne, SITP Olsztyn 09-10 września 2019 r.
 6. Krauze, Andrzej, Ocena skutków rozwoju pożaru oraz skuteczności działania instalacji tryskaczowych, przy wykorzystaniu programu FDS, III Ogólnopolskie Seminarium - Warsztaty Projektowe -Forum Wystawców, SITP, maj 2019 r.
 7. Krauze Andrzej, Krasuski Adam, Modelowanie probabilistyczne na potrzeby szacowania ryzyka utraty nośności konstrukcji w warunkach pożaru, ZAKOPANE WIOSNA 2019 r.
 8. Krauze Andrzej, Krasuski Adam, Kubica Przemysław, Pecio Mariusz, „Ocena wiarygodności projektowanych warunków ewakuacji z wykorzystaniem symulacji komputerowych oraz multisymulacji”, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH" – SITP, ZAKOPANE 2018.
 9. Krauze Andrzej, Krasuski Adam, „Obliczenia minimalnej dopuszczalnej odległości między budynkami, na podstawie poradnika BRE187 oraz analizy komputerowej CFD”, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH" – SITP, ZAKOPANE 2018.
 10. Metodyka przeprowadzania prób odbiorowych instalacji wentylacji oddymiającej. Narada z pracownikami pionu kontrolno-rozpoznawczego KM PSP w Warszawie. 06.2018 r.
 11. Analiza ryzyka dla koncepcji bezpieczeństwa pożarowego, dr inż. Adam Krasuski, mgr inż. Andrzej Krauze, Praktyka Stosowania Przepisów Techniczno-Budowlanych i Ochrony Przeciwpożarowej, II Seminarium – Warsztaty Projektowe – Forum Wystawców. 05.2018 r.
 12. Krauze Andrzej, Krasuski Adam, Wybór scenariuszy pożarowych dla symulacji CFD bazujących na ilościowej analizie ryzyka - przykład projektowy, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ZAKOPANE WIOSNA 2018.
 13. Próby odbiorowe z użyciem gorącego dymu – wymagania zasad wiedzy technicznej oraz proponowany sposób ich praktycznego wdrożenia. Narada z pracownikami pionu kontrolno-rozpoznawczego KM PSP w Warszawie. 02.2018 r.
 14. Krauze Andrzej, Analizy skuteczności oddymiania klatek schodowych, Narada z pracownikami pionu kontrolno-rozpoznawczego z terenu województwa łódzkiego. 11.2017 r.
 15. Krauze Andrzej, Krasuski Adam, Fliszkiewicz Mateusz, Oprogramowanie do ilościowej analizy ryzyka pożarowego w budynkach. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ZAKOPANE WIOSNA 2017.
 16. Fliszkiewicz Mateusz, Krauze Andrzej: Teoria rozwoju pożaru w aspekcie projektowania wentylacji pożarowej – wybrane problemy projektowe. IV Warsztaty Szkoleniowe "Projektowanie Wentylacji Pożarowej". 2015 r.
 17. Fliszkiewicz Mateusz, Ilnicki Michał, Krauze Andrzej: Studium przypadku: symulacje przebiegu pożaru hali magazynowej. Ochrona przeciwpożarowa – Zakopane 2013.
 18. Fliszkiewicz Mateusz, Ilnicki Michał, Krauze Andrzej: Symulacje komputerowe jako narzędzie do sprawdzenia założonych warunków oddymiania i ewakuacji budynku ECS. Projektowanie budynków użyteczności publicznej o nietypowej i skomplikowanej formie w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego 2012.
 19. Fliszkiewicz Mateusz, Ilnicki Michał, Krauze Andrzej: Modelowanie pożarów na potrzeby analizy wytrzymałości konstrukcji – wybrane problemy. Ochrona przeciwpożarowa – Zakopane 2012.
 20. Fliszkiewicz Mateusz, Ilnicki Michał, Krauze Andrzej: Zastosowanie modelowania CFD do prognozowania rozszczelnień instalacji przemysłowych. Ocena zagrożenia wybuchem w praktyce 2012.
 21. Ilnicki Michał, Krauze Andrzej, Fliszkiewicz Mateusz: Zastosowanie modelowania CFD do prognozowania skutków pożarów. Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle. 2011.
 22. Fliszkiewicz Mateusz, Krauze Andrzej, Ilnicki Michał: Symulacje komputerowe jako metoda szacowania wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji. Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w praktyce projektowej i realizacjach. Rozwiązania jednostkowe i zamienne - przykłady zastosowań. 2011.
 23. Ilnicki Michał, Krauze Andrzej, Fliszkiewicz Mateusz: Podstawowe błędy popełniane w czasie wykonywania analiz skuteczności systemów oddymiania z wykorzystaniem symulacji CFD. Ochrona przeciwpożarowa - Zakopane 2011.
 24. Ilnicki Michał, Fliszkiewicz Mateusz, Krauze Andrzej: Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów w modelowaniu skutków awarii przemysłowych. Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym, 2011.
 25. Ilnicki Michał, Krauze Andrzej, Fliszkiewicz Mateusz: Możliwości praktycznego stosowania programów komputerowych w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego na wybranych przykładach projektowych. Rozwiązania zastępcze i zamienne - narzędzia inżynierii bezpieczeństwa pożarowego a praktyka, 2011
 26. Ilnicki Michał, Fliszkiewicz Mateusz, Krauze Andrzej: Wymagania dla instalacji wentylacyjnych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Praktyczne zasady oceny istniejących instalacji wentylacyjnych w kontekście ich znaczenia w systemie zapobiegania wybuchom. Zagrożenia pożarowo-wybuchowe w przemyśle, 2010.
 27. Fliszkiewicz Mateusz, Krauze Andrzej: Metodyka obliczeń wymaganych czasów ewakuacji i zabezpieczenia techniczne dróg ewakuacyjnych w aspekcie nowej formuły przepisów techniczno-budowlanych. Symulacje komputerowe jako narzędzie do sprawdzenia założonych warunków ewakuacji, 2010.
 28. Krauze Andrzej, Fliszkiewicz Mateusz: Warunki techniczne dla budynków służby więziennej, odstępstwa, scenariusz rozwoju pożaru - symulacje komputerowe. Problemy ochrony przeciwpożarowej w obiektach więziennych, 2009.
 29. Fliszkiewicz Mateusz, Krauze Andrzej: Modelowanie rozwoju pożaru z wykorzystaniem CFD, na przykładzie programu FDS, jako element analizy i oceny zagrożenia pożarowego obiektów. Zabezpieczenia przeciwpożarowe obiektów przemysłowych, 2009.