O katedrze lab TechInf wyk TechInf lab SysWspDz lab TeoPoz lab ModPoz Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP elearning PORTAL
Katedra Nauk Ścisłych

Andrzej Krauze, publikacje


 1. Michał Zugaj, Adam Krasuski, Andrzej Krauze, Warunki krytyczne środowiska pożarowego, Ochrona Przeciwpożarowa 4/2019.
 2. Andrzej Krauze, Komputerowe modele rozprzestrzeniania się płomieni i gaszenia wodą, w ocenie skutków rozwoju pożaru oraz skuteczności działania instalacji tryskaczowych, Zeszyty Naukowe SGSP 2019, Nr 72/4/2019.
 3. Krauze A., Kowalski W., Krasuski A., 10-12 października 2019 r. - XV Jubileuszowe Seminarium Naukowo-Techniczne "Ochrona Przeciwpożarowa Obiektów Budowlanych", materiały konferencyjne.
 4. Krauze A., Kowalski W., Krasuski A., Metodyka szacowania ryzyka utraty nośności konstrukcji stalowych w klasie E, Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.
 5. Krauze A., Kowalski W., Krasuski A., Szacowanie ryzyka utraty nośności konstrukcji, Ochrona Przeciwpożarowa nr 2/2019 (68).
 6. Mariusz Pecio, Andrzej Krauze, Adam Krasuski, Przemysław Kubica, Wybór scenariuszy pożarowych do symulacji CFD instalacji wentylacji oddymiających bazujących na ilościowej analizie ryzyka, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, 2/50/2019.
 7. Krauze Andrzej, Modelowanie gaszenia wodą, Ochrona Przeciwpożarowa nr 1/2019 (67).
 8. Krauze Andrzej, Krasuski Adam, Modelowanie probabilistyczne na potrzeby szacowania ryzyka utraty nośności konstrukcji w warunkach pożaru, Materiały konferencyjne, Zakopane Wiosna 2019 r.
 9. Krasuski Adam, Krauze Andrzej, Minimalne bezpieczne odległości budynków, Ochrona Przeciwpożarowa nr 1/2019 (67).
 10. Robert Żuczek Andrzej Krauze, Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem przy pomocy CFD, Ochrona Przeciwpożarowa Nr 4/18 (66).
 11. Andrzej Krauze, The application of CFD software in the explosive hazardous area classification, MATEC Web of Conferences 247, 00053 (2018), Fire and Environmental Safety Engineering 2018 (FESE 2018), Lviv, 7-8 November 2018 (2018), https://doi.org/10.1051/matecconf/201824700053.
 12. Adam Krasuski, Andrzej Krauze, Mariusz Pecio, Przemysław Kubica, Analiza ryzyka a scenariusze pożarowe, Ochrona przeciwpożarowa, Nr 3/18 (65) (2018).
 13. Krauze Andrzej, Krasuski Adam, „Obliczenia minimalnej dopuszczalnej odległości między budynkami, na podstawie poradnika BRE187 oraz analizy komputerowej CFD”, Ochrona Przeciwpożarowa Obiektów Budowlanych" – SITP, Zakopane 2018. Materiały konferencyjne.
 14. Krauze Andrzej, Krasuski Adam, Kubica Przemysław, Pecio Mariusz, „Ocena wiarygodności projektowanych warunków ewakuacji z wykorzystaniem symulacji komputerowych oraz multisymulacji”, Ochrona Przeciwpożarowa Obiektów Budowlanych" – SITP, Zakopane 2018. Materiały konferencyjne.
 15. Krauze Andrzej, Krasuski Adam, Wybór scenariuszy pożarowych dla symulacji CFD bazujących na ilościowej analizie ryzyka - przykład projektowy, Ochrona Przeciwpożarowa – Zakopane Wiosna 2018. Materiały konferencyjne.
 16. Krauze Andrzej, Krasuski Adam, Fliszkiewicz Mateusz, Oprogramowanie do ilościowej analizy ryzyka pożarowego w budynkach. Ochrona Przeciwpożarowa – Zakopane Wiosna 2017. Materiały konferencyjne.
 17. Krauze Andrzej, Krasuski Adam, Ślęczkowski Bartłomiej: Studium teoretyczne przewidywania ryzyka wystąpienia rozgorzenia, wstecznego ciągu płomieni oraz zapalenia gazów pożarowych. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, vol. 42, n.2, p. 87-94 (2016).
 18. Fliszkiewicz Mateusz, Krauze Andrzej, Kubera Damian, Ilnicki Michał: Problematyczna wentylacja oddymiająca garaży zamkniętych – projektowanie na podstawie zasad wiedzy technicznej. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, T. 46, nr 6, p. 223-229 (2015).
 19. Świeboda Wojciech, Krauze Andrzej, Hung Son Nguyen: A MAT-based Granular Evacuation Modeling Framework. Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, vol. 2, p. 337-342 (2014).
 20. Fliszkiewicz Mateusz, Krauze Andrzej, Maciak Tadeusz: Możliwości stosowania programów komputerowych w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, vol. 29, n. 1, p. 47-60 (2013).
 21. Fliszkiewicz Mateusz, Krauze Andrzej, Maciak Tadeusz: Symulacje komputerowe jako metoda szacowania wymaganego czasu ewakuacji. Zeszyty Naukowe SGSP, n. 44, p. 111-132 (2012).
 22. Fliszkiewicz Mateusz, Krauze Andrzej, Maciak Tadeusz: Modelowanie probabilistyczne na potrzeby szacowania ryzyka pożarowego. Zeszyty Naukowe SGSP, n. 43, p. 49-61 (2012).
 23. Fliszkiewicz Mateusz, Krauze Andrzej, Maciak Tadeusz: Badanie skuteczności instalacji wentylacji oddymiającej, przy wykorzystaniu symulacji CFD. Zeszyty Naukowe SGSP, n. 43, p. 13-35 (2012).
 24. Fliszkiewicz Mateusz, Krauze Andrzej, Maciak Tadeusz: Modelowanie rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu przy wykorzystaniu numerycznej mechaniki płynów, na przykładzie oprogramowania FDS. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, vol. 1, p. 85-94 (2012).
 25. Ilnicki Michał, Krauze Andrzej, Fliszkiewicz Mateusz: Analizy skuteczności systemów oddymiania w symulacji CFD - wybrane problemy. Ochrona przeciwpożarowa, n. 4 (2011).
 26. Ilnicki Michał, Krauze Andrzej, Fliszkiewicz Mateusz: Wentylacja w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Ochrona przeciwpożarowa, n. 1, p. 19-23 (2011).