O katedrze lab Tec.inf wyk Tec.inf lab Sys.wsp.dzi lab Teo.poż lab Mod.poż Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP PORTAL Elearnig -EGZ
Katedra Nauk Ścisłych

Zakres materiału na zaliczenie arkusza w Karrambie


adresacja komórek, zakresy, blokowanie adresu (znak $),
zachowanie się formuł przy różnym przeciąganiu, pojęcie funkcji, funkcje logiczne, argumenty funkcji, (różnica między : i ; ),
funkcje bez argumentów, funkcje ze stałą i zmienną liczbą argumentów, operacje arytmetyczne na funkcjach, zagnieżdżanie funkcji. 
Znajomość wszystkich funkcji omawianych na zajęciach, w szczególności:i(), lub(), jeżeli(), suma(), wyszukaj(), wyszukaj_pionowo(), złącz_tekst() lub złącz_teksty(), los(), los_zakr(), licz_jeżeli(), suma_jeżeli(), ile_niepustych(), ile_liczb()

Część testowa będzie trwać 10 min, 20 pytań wielokrotnego wyboru, zalicza 10pkt.