O katedrze lab Tec.inf wyk Tec.inf lab Sys.wsp.dzi lab Teo.poż lab Mod.poż Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP PORTAL Elearnig -EGZ
Katedra Nauk Ścisłych

bryg. mgr inż. Karol Kreński
Kierownik pracowni informatyki
Zainteresowania/doświadczenie: linux, opensource, python, vim, php, js, css, bash, postgresql, rysunek, inkscape, gimp, j.angielski, badminton, koszykówka, szachy, blender, threejs, starcraft2, USOS, matematyka

Kontakt i konsultacje github malunki publikacje