O katedrze Techn. inf. lab Techn. inf. wykład SWDR lab Modelowanie pożarów Teoria pożarów Zajętość sal Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP
Katedra Nauk Ścisłych

mł. bryg. mgr inż. Karol Kreński
Kierownik pracowni w Zakładzie Matematyki i Informatyki, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
pokój 102/obiekt 01; telefon: (22) 56-17-612; email: mimoohowy@gmail.com

zainteresowania/doświadczenie: linux, opensource, python, vim, php, js, css, bash, rysunek, inkscape, gimp, j.angielski, badminton, szachy, blender, threejs, starcraft2

konsultacje github malunki lista publikacji