O katedrze Techn. inf. lab SWDR lab Techn. inf. wykład Modelowanie pożarów Teoria pożarów Zajętość sal inf. Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP
Katedra Nauk Ścisłych

Technologie informacyjne laboratorium


Program zajęć
SP-CBW (15h) SP-C (30h) SP-PC (30h) SP-PK (30h) NP-CBW (9h) NP-PC (18h) NP-PS (18h)
Regulamin laboratorium
  1. Wszystkie zajęcia na godz. 08:00 rozpoczynają się o godz. 08:15.
  2. Student może przyjść z inną grupą o ile są wolne miejsca.
  3. Ocena końcowa jest średnią ocen. Wszystkie sprawdziany muszą być zaliczone.
  4. Sprawdziany można poprawiać przy okazji zajęć sprawdzianowych oraz na koniec semestru (ostatnie spotkanie).
  5. Po zakończeniu semestru przysługuje tylko JEDEN termin poprawkowy (jedno podejście), w czasie sesji egzaminacyjnej.
  6. Studenci sami pilnują swoich terminów poprawkowych. Studenci przedstawiają prowadzącemu propozycję terminu poprawkowego dla całej grupy poprawiających.
  7. Istnieje możliwość przepisania ocen z przedmiotu technologie informacyjne / informatyka z uczelni wyższych lub na podstawie wybranych certyfikatów. Ocen z technikum nie przepisujemy, ale patrz punkt następny.
  8. Istnieje możliwość zaliczenia przedmiotu na początku semestru. Student wykonuje wszystkie zaliczenia i jest zwolniony z zajęć.