O katedrze lab Tec.inf wyk Tec.inf lab Sys.wsp.dzi lab Teo.poż lab Mod.poż Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP PORTAL Elearnig -EGZ
Katedra Nauk Ścisłych

Technologie informacyjne laboratorium


Zaliczenie poprawkowe dla studentów NIESTACJONARNYCH z laboratorium odbędzie się w piątek 24.06.2022 r. godz. 11:00 w sali 003.

Zaliczenie poprawkowe dla studentów STACJONARNYCH z laboratorium odbędzie się w poniedziałek 27.06.2022 r. godz. 09:00 w sali 003.

Studenci którzy nie uzyskali zaliczenia do dziś nie mogą przystąpić do egzaminu u bryg. Krasuskiego.

Egzamin poprawkowy u bryg. Krasuskiego odbędzie się we wrześniu.


Program zajęć
SP-IB (30h) SP-K (30h) SP-BW (15h) SP-C (30h) NP-CBW (9h) NP-IB (18h) NP-S (18h)
Regulamin laboratorium
  1. Studenci zaoczni w ciągu 7 dni ładują sprawozdania do Teams > Pliki > Nazwa grupy > Folder zajęć
  2. Studenci dzienni w ciągu 7 dni ładują sprawozdania zgodnie z wytycznymi prowadzącego zajęcia
  3. Wszystkie zajęcia na godz. 08:00 rozpoczynają się o godz. 08:15.
  4. Student może przyjść z inną grupą o ile są wolne miejsca.
  5. Ocena końcowa jest średnią ocen. Wszystkie sprawdziany muszą być zaliczone.
  6. Sprawdziany można poprawiać przy okazji zajęć sprawdzianowych oraz na koniec semestru (ostatnie spotkanie).
  7. Po zakończeniu semestru przysługuje tylko JEDEN termin poprawkowy (jedno podejście), w czasie sesji egzaminacyjnej.
  8. Studenci sami pilnują swoich terminów poprawkowych. Studenci przedstawiają prowadzącemu propozycję terminu poprawkowego dla całej grupy poprawiających.
  9. Istnieje możliwość przepisania ocen z przedmiotu technologie informacyjne / informatyka z uczelni wyższych lub na podstawie wybranych certyfikatów. Sprawę proszę kierować na adres slazowy@sgsp.edu.pl. Ocen z technikum nie przepisujemy, ale patrz punkt następny.
  10. Istnieje możliwość zaliczenia przedmiotu na początku semestru. Student wykonuje wszystkie zaliczenia i jest zwolniony z zajęć.