O katedrze Techn. inf. lab SWDR lab Techn. inf. wykład Modelowanie pożarów Teoria pożarów Zajętość sal inf. Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP
Katedra Nauk Ścisłych

Modelowanie pożarów


Zaliczenie laboratorium - NDP-30


W przypadku, gdy kogoś brakuje na liście lub chce poprawiać ocenę proszę o kontakt z prowadzącym zajęcia.

Regulamin przedmiotu

 1. Studenci odbywają zajęcia korzystając z dostępnych w pracowni komputerów i zainstalowanego oprogramowania.
 2. Studenci przed każdym laboratorium (począwszy od drugich zajęć) zobowiązani są do napisania sprawdzianu testowego z podanego do opanowania zakresu wiedzy. Czas testu wynosi około 5 min.
 3. Student powinien przynieść na zajęcia własny pendrive dbając o to, aby nośnik nie był zawirusowany.
 4. Student jest zobowiązany do realizacji zajęć zgodnie z wyznaczonym przez prowadzącego programem. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie komputerów do innych celów niż realizacja symulacji np. przeglądanie Internetu, sprawdzanie poczty.
 5. Zadaniem studenta jest wykonanie zadania obliczeniowego przewidzianego na dane ćwiczenia. Jeżeli czas obliczeń jest zbyt długi, aby ukończyć symulację na zajęciach, student pobiera program i plik wejściowy na swój pendrive i wykonuje symulację po zajęciach na swoim komputerze.
 6. Po skończonych zajęciach student pobiera na swój pendrive wyniki obliczeń celem sporządzenia sprawozdania z laboratorium.
 7. Student dostarcza gotowe sprawozdanie na kolejne zajęcia laboratoryjne. Brak sprawozdania może być powodem niedopuszczenia do zajęć.
 8. Sprawozdanie powinno zawierać: opis programu (zrzuty ekranu), rodzaj symulacji, dane wejściowe (postać pliku wejściowego), uzyskane parametry wynikowe (tabele, wykresy), wnioski z symulacji.
 9. Ostatnie zajęcia przeznaczone są dla osób odrabiających zaległe zadania.

Pracownicy prowadzący ćwiczenia:

 • dr inż. N. Tuśnio,
 • dr inż. A. Krasuski,
 • mgr inż. A. Krauze,
 • mgr inż. M. Fliszkiewicz.

  Zaliczający laboratorium: dr inż. N. Tuśnio.