O katedrze lab TechInf wyk TechInf lab SysWspDz lab TeoPoz lab ModPoz Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP elearning PORTAL ...
Katedra Nauk Ścisłych

Modelowanie pożarów


SD-P (30h) ND-IB (18h)
Regulamin przedmiotu
 1. Wszystkie zajęcia na godz. 08:00 rozpoczynają się o godz. 08:15.
 2. Student może przyjść z inną grupą o ile są wolne miejsca.
 3. W ciągu całego semestru można mieć nieusprawiedliwione jedno spotkanie - w przeciwnym wypadku student nie dostaje końcowego zaliczenia.
 4. Studenci odbywają zajęcia korzystając z dostępnych w pracowni komputerów i zainstalowanego oprogramowania (w przypadku zajęć stacjonarnch).
 5. Student jest zobowiązany do realizacji zajęć zgodnie z wyznaczonym przez prowadzącego programem. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie komputerów do innych celów niż realizacja symulacji np. przeglądanie Internetu, sprawdzanie poczty.
 6. Zadaniem studenta jest wykonanie zadania obliczeniowego przewidzianego na dane ćwiczenia. Jeżeli czas obliczeń jest zbyt długi, aby ukończyć symulację na zajęciach, student pobiera program i plik wejściowy na swój pendrive i wykonuje symulację po zajęciach na swoim komputerze.
 7. Po skończonych zajęciach student pobiera na swój pendrive wyniki obliczeń celem sporządzenia sprawozdania z laboratorium.
 8. Student dostarcza gotowe sprawozdanie na kolejne zajęcia laboratoryjne. Brak sprawozdania może być powodem niedopuszczenia do zajęć.
 9. Sprawozdanie powinno zawierać: opis programu (zrzuty ekranu), rodzaj symulacji, dane wejściowe (postać pliku wejściowego), uzyskane parametry wynikowe (tabele, wykresy), wnioski z symulacji.
 10. Ostatnie zajęcia przeznaczone są dla osób odrabiających zaległe laboratoria.
Zaliczenie:
 • Zaliczenie odbywa się w formie testu wielokrotnego wyboru (karramba). Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy oceny w przypadku nieuzyskania zaliczenia.
Wykładowcy prowadzący ćwiczenia:
 • dr inż. N. Tuśnio
 • mgr inż. A. Krauze,
 • mgr inż. M. Fliszkiewicz.
Zaliczający laboratorium: dr inż. N. Tuśnio