O katedrze lab Tec.inf wyk Tec.inf lab Sys.wsp.dzi lab Teo.poż lab Mod.poż Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP
Katedra Nauk Ścisłych

Modelowanie pożarów SD-P


Lista zajęć
  1. WizFDS: wprowadzenie do WizFDS, tworzenie prostej geometrii, pożar o mocy stałej, definiowanie wyników (przekroje, punkty pomiarowe): ćwiczenie, video, sprawozdanie WizFDS
  2. WizFDS: tworzenie układu pomieszczeń, uruchamianie i obsługa wtyczki AutoCAD, eksportowanie geometrii do aplikacji webowej, zmienna w czasie moc pożaru: ćwiczenie, video, sprawozdanie Licencja AutoCAD
  3. WizFDS: definiowanie materiałów i warstw, obsługa biblioteki WizFDS: ćwiczenie, video, sprawozdanie
  4. Zaliczenie - test karramba