O katedrze lab Tec.inf wyk Tec.inf lab Sys.wsp.dzi lab Teo.poż lab Mod.poż Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP PORTAL Elearnig -EGZ
Katedra Nauk Ścisłych

dr Sylwia Krawczyńska
Wykładowca w Zakładzie Matematyki i Informatyki, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa


Kontakt i konsultacje Życiorys naukowy