O katedrze Techn. inf. lab Techn. inf. wykład SWDR lab Modelowanie pożarów Teoria pożarów Zajętość sal Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP
Katedra Nauk Ścisłych

mł. bryg. mgr inż. Stanisław Łazowy


Kierownik Zakładu Matematyki i Informatyki, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
Pokój 102/obiekt 01; telefon: (22) 56-17-612

Konsultacje Publikacje