O katedrze lab Tec.inf wyk Tec.inf lab Sys.wsp.dzi lab Teo.poż lab Mod.poż Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP
Katedra Nauk Ścisłych

bryg. mgr inż. Stanisław Łazowy
Kierownik Zakładu Matematyki i Informatyki


Kontakt i konsultacje Publikacje