O katedrze Techn. inf. lab SWDR lab Techn. inf. wykład Modelowanie pożarów Teoria pożarów Zajętość sal inf. Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP
Katedra Nauk Ścisłych

NP-PS - NP-PC


NP-PS/PC(16h) SP-PC/PK(28h)
 1. Blok 1:SQL: Koncepcja baz danych / SELECT / WHERE zajęcia1
 2. Blok 1:SQL: SELECT WHERE / JOIN / CREATE VIEW zajęcia2
 3. Blok 1:SQL: INSERT / UPDATE / DELETE zajęcia3
 4. Blok 1:Kolokwium Blok 1
 5. Blok 2:Praca z systemem SWD-ST na poziomie PSK lub MSK. Wizualizacja danych zgromadzonych w bazie danych SWD-ST.
 6. Blok 2:Zapoznanie z funkcjonalnościami GIS oraz zasadami katalogowania danych przestrzennych. Wykorzystanie różnych źródeł i formatów danych przestrzennych. Tworzenie zapytań przestrzennych przy użyciu atrybutów oraz relacji przestrzennych.
 7. Blok 2:
  • Analizy przestrzenne z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej na potrzeby procesu wspomagania decyzji w tym współpraca z aplikacjami do prognozowania zagrożeń.
  • Edycja i tworzenie danych przestrzennych, w tym w oparciu o dane gromadzone w SWD-ST. Tworzenie projektów i kompozycji map.
 8. Blok 2:Sprawdzian z wykorzystaniem aplkacji GIS (QGIS lub ArcGIS) oraz SWD-ST2.5