O katedrze Techn. inf. lab Techn. inf. wykład SWDR lab Modelowanie pożarów Teoria pożarów Zajętość sal Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP
Katedra Nauk Ścisłych

SP-PC/PK


NP-PS/PC(16h) SP-PC/PK(28h)
 1. Blok 1:Wstęp i koncepcja bazy danych. SQL: SELECT / WHERE ćwiczenia , video
 2. Blok 1:SQL: SELECT WHERE / JOIN / CREATE VIEW ćwiczenia, video
 3. Blok 1:SQL: SELECT WHERE / JOIN / CREATE VIEW ćwiczenia
 4. Blok 1:SQL: Wyrażenia regularne
 5. Blok 1:SQL: Zadania ćwiczenia
 6. Blok 1:SQL: Zadania ćwiczenia
 7. Blok 1:Kolokwium Blok 1
 8. Blok 2: Praca z systemem SWD-ST na poziomie PSK lub MSK.
 9. Blok 2: Wizualizacja danych zgromadzonych w bazie danych SWD-ST.
 10. Blok 2:Zapoznanie z funkcjonalnościami GIS oraz zasadami katalogowania danych przestrzennych.
 11. Blok 2: Wykorzystanie różnych źródeł i formatów danych przestrzennych. Tworzenie zapytań przestrzennych przy użyciu atrybutów oraz relacji przestrzennych.
 12. Blok 2:Analizy przestrzenne z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej na potrzeby procesu wspomagania decyzji w tym współpraca z aplikacjami do prognozowania zagrożeń.
 13. Blok 2: Edycja i tworzenie danych przestrzennych, w tym w oparciu o dane gromadzone w SWD-ST. Tworzenie projektów i kompozycji map.
 14. Blok 2:Sprawdzian z wykorzystaniem aplkacji GIS (QGIS lub ArcGIS) oraz SWD-ST2.5