O katedrze lab TechInf wyk TechInf lab SysWspDz lab TeoPoz lab ModPoz Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP elearning PORTAL
Katedra Nauk Ścisłych

S8-NP-S / S8-NP-IB


S8-NP-S / S8-NP-IB(16h) S8-SP-IB / S8-SP-K(28h)
 1. Blok 1:SQL: Koncepcja baz danych / SELECT / WHERE zajęcia1
 2. Blok 1:SQL: SELECT WHERE / JOIN / CREATE VIEW zajęcia2
 3. Blok 1:SQL: INSERT / UPDATE / DELETE zajęcia3
 4. Blok 1:Kolokwium Blok 1 zakres
 5. Blok 2:
  • Praca z systemem SWD-ST na poziomie PSK lub MSK.
  • Wizualizacja danych zgromadzonych w bazie danych SWD-ST.
  • Dysponowanie sił i środków do zdarzenia.
 6. Blok 2:
  • Praca z systemem SWD-ST na poziomie PSK lub MSK.
  • Edycja Katalogu obiektów, tworzenie procedur oraz dysponowanie z ich wykorzystaniem.
  • Sprawdzian z SWD-ST
 7. Blok 2:
  • Zapoznanie z funkcjonalnościami GIS oraz zasadami katalogowania danych przestrzennych.
  • Wykorzystanie różnych źródeł i formatów danych przestrzennych.
  • Etykietowanie i zmiana stylu warstw tematycznych.
  • Tworzenie zapytań przestrzennych przy użyciu atrybutów oraz relacji przestrzennych.
 8. Blok 2:
  • Analizy przestrzenne z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej na potrzeby procesu wspomagania decyzji w tym współpraca z aplikacjami do prognozowania zagrożeń. Edycja i tworzenie danych przestrzennych, w tym w oparciu o dane gromadzone w SWD-ST.
  • Tworzenie projektów i kompozycji map.
  • Sprawdzian z QGIS.