O katedrze lab TechInf wyk TechInf lab SysWspDz Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP PORTAL
Katedra Nauk Ścisłych

SP-IB8 / SP-K8


NP-S8 / NP-IB8 (16h) SP-IB8 / SP-K8 (28h)
 1. Blok 1:SQL: Koncepcja baz danych / SELECT / WHERE zajęcia1
 2. Blok 1:SQL: SELECT WHERE / JOIN / CREATE VIEW zajęcia2
 3. Blok 1:SQL: INSERT / UPDATE / DELETE zajęcia3
 4. Blok 1:SQL: Agregacja: MIN / MAX / AVG / SUM / COUNT / ROUND / GROUP BY zajęcia4
 5. Blok 1:SQL: Raporty (imiona, movies) zajęcia5
 6. Blok 1:SQL: Tworzenie Tabel zajęcia6 Wyrażenia regularne zajęcia6
 7. Blok 1:Kolokwium Blok 1 zakres
 8. Blok 2: Praca z systemem SWD-ST na poziomie PSK lub MSK.
 9. Blok 2: Wizualizacja danych zgromadzonych w bazie danych SWD-ST.
 10. Blok 2:Zapoznanie z funkcjonalnościami GIS oraz zasadami katalogowania danych przestrzennych.
 11. Blok 2: Wykorzystanie różnych źródeł i formatów danych przestrzennych. Tworzenie zapytań przestrzennych przy użyciu atrybutów oraz relacji przestrzennych.
 12. Blok 2:Analizy przestrzenne z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej na potrzeby procesu wspomagania decyzji w tym współpraca z aplikacjami do prognozowania zagrożeń.
 13. Blok 2: Edycja i tworzenie danych przestrzennych, w tym w oparciu o dane gromadzone w SWD-ST. Tworzenie projektów i kompozycji map.
 14. Blok 2:Sprawdzian z wykorzystaniem aplikacji GIS (QGIS lub ArcGIS) oraz SWD-ST2.5