O katedrze lab Tec.inf wyk Tec.inf lab Sys.wsp.dzi lab Teo.poż lab Mod.poż Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP
Katedra Nauk Ścisłych

NP-PS


SP-BW (15h) SP-C (30h) SP-PC (30h) SP-PK (30h) NP-CBW (9h) NP-PC (18h) NP-PS (18h)
  1. arkusz kalkulacyjny: wprowadzenie, arytmetyka, daty, tabliczka mnożenia, znaki dolara: ćwiczenie, video Libreoffice
  2. arkusz kalkulacyjny: funkcje cz.1: suma(), średnia(), los(): ćwiczenie, video
  3. arkusz kalkulacyjny: funkcje cz.2: zliczanie elementów: policz kolory, szachy: ćwiczenie
  4. arkusz kalkulacyjny: wykresy: ćwiczenie, video funkcje cz.3: teksty, średnia ważona: ćwiczenie, video
  5. arkusz kalkulacyjny: utrwalenie wiadomości przed sprawdzianem
  6. arkusz kalkulacyjny: zaliczenie
  7. grafika rastrowa: wprowadzenie; narzędzia, zaznaczanie: ćwiczenie, video, kolor, warstwy: ćwiczenie, video Gimp
  8. grafika rastrowa: warstwy cd.: ćwiczenie, video, krzywe beziera: ćwiczenie, video, regulacja koloru: ćwiczenie, ćwiczenie, video
  9. grafika rastrowa: zaliczenie