O katedrze lab Tec.inf wyk Tec.inf lab Sys.wsp.dzi lab Teo.poż lab Mod.poż Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP PORTAL Elearnig -EGZ
Katedra Nauk Ścisłych

NP-S


SP-IB (30h) SP-K (30h) SP-BW (15h) SP-C (30h) NP-CBW (9h) NP-IB (18h) NP-S (18h)
  Sprawozdania

 1. arkusz kalkulacyjny: wprowadzenie, arytmetyka, daty, tabliczka mnożenia, znaki dolara: ćwiczenie, video Libreoffice
 2. arkusz kalkulacyjny: funkcje cz.1: suma(), średnia(), los(): ćwiczenie, video
 3. arkusz kalkulacyjny: funkcje cz.2: zliczanie elementów: policz kolory, szachy: ćwiczenie video
 4. arkusz kalkulacyjny: wykresy: ćwiczenie, video
 5. arkusz kalkulacyjny: funkcje cz.3: teksty, średnia ważona: ćwiczenie, video; utrwalenie wiadomości: ćwiczenie video
 6. arkusz kalkulacyjny: zaliczenie + Karramba zakres materiału
 7. grafika rastrowa: wprowadzenie; narzędzia, zaznaczanie: ćwiczenie, video, kolor, warstwy: ćwiczenie, video Gimp
 8. grafika rastrowa: warstwy cd.: ćwiczenie, video, krzywe beziera: ćwiczenie, video, regulacja koloru: ćwiczenie, ćwiczenie, video
 9. grafika rastrowa: zaliczenie