O katedrze lab TechInf wyk TechInf lab SysWspDz lab TeoPoz lab ModPoz Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP elearning PORTAL
Katedra Nauk Ścisłych

S2-SP-BW


S2-SP-BW (15h) S2-SP-IB (30h) S2-SP-K (30h) S2-NP-IB (18h) S2-NP-S (18h)
    Sprawozdania

  1. arkusz kalkulacyjny: wprowadzenie, arytmetyka, daty, tabliczka mnożenia, znaki dolara: ćwiczenie, video Libreoffice
  2. arkusz kalkulacyjny: funkcje cz.1: suma(), średnia(), los(): ćwiczenie, video
  3. arkusz kalkulacyjny: funkcje cz.2: zliczanie elementów: policz kolory, szachy: ćwiczenie
  4. arkusz kalkulacyjny: funkcje cz.3: teksty, średnia ważona: ćwiczenie, video
  5. arkusz kalkulacyjny: wykresy: ćwiczenie, video
  6. arkusz kalkulacyjny: tabela przestawna: ćwiczenie, video
  7. arkusz kalkulacyjny: utrwalenie wiadomości: ćwiczenie, video
  8. arkusz kalkulacyjny: zaliczenie