O katedrze lab Tec.inf wyk Tec.inf lab Sys.wsp.dzi lab Teo.poż lab Mod.poż Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP PORTAL Elearnig -EGZ
Katedra Nauk Ścisłych

SP-BW


SP-IB (30h) SP-K (30h) SP-BW (15h) SP-C (30h) NP-CBW (9h) NP-IB (18h) NP-S (18h)
  1. arkusz kalkulacyjny: wprowadzenie, arytmetyka, daty, tabliczka mnożenia, znaki dolara: ćwiczenie, video Libreoffice
  2. arkusz kalkulacyjny: funkcje cz.1: suma(), średnia(), los(): ćwiczenie, video
  3. arkusz kalkulacyjny: funkcje cz.2: zliczanie elementów: policz kolory, szachy: ćwiczenie
  4. arkusz kalkulacyjny: funkcje cz.3: teksty, średnia ważona: ćwiczenie, video
  5. arkusz kalkulacyjny: wykresy: ćwiczenie, video
  6. arkusz kalkulacyjny: tabela przestawna: ćwiczenie, video
  7. arkusz kalkulacyjny: utrwalenie wiadomości: ćwiczenie
  8. arkusz kalkulacyjny: zaliczenie