O katedrze lab Tec.inf wyk Tec.inf lab Sys.wsp.dzi lab Teo.poż lab Mod.poż Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP
Katedra Nauk Ścisłych

SP-C


SP-BW (15h) SP-C (30h) SP-PC (30h) SP-PK (30h) NP-CBW (9h) NP-PC (18h) NP-PS (18h)
 1. arkusz kalkulacyjny: wprowadzenie, arytmetyka, daty, tabliczka mnożenia, znaki dolara: ćwiczenie, video Libreoffice
 2. arkusz kalkulacyjny: funkcje cz.1: suma(), średnia(), los(): ćwiczenie, video
 3. arkusz kalkulacyjny: funkcje cz.2: zliczanie elementów: policz kolory, szachy: ćwiczenie
 4. arkusz kalkulacyjny: wykresy: ćwiczenie, video funkcje cz.3: teksty, średnia ważona: ćwiczenie, video
 5. arkusz kalkulacyjny: utrwalenie wiadomości przed sprawdzianem
 6. arkusz kalkulacyjny: zaliczenie
 7. grafika wektorowa: wstęp, narzędzia, prostokąty, gwiazdki, kolory, przezroczystość: ćwiczenie, video Inkscape
 8. grafika wektorowa: krzywe beziera, wyrównaj: ćwiczenie, video, wyrównaj i rozłóż / rozłóż na siatce: ćwiczenie, video
 9. grafika wektorowa: operacje logiczne na obiektach: ćwiczenie, video
 10. grafika wektorowa: zaliczenie: zestaw1, zestaw2, zestaw3
 11. grafika rastrowa: wprowadzenie; narzędzia, zaznaczanie: ćwiczenie, video, kolor, warstwy: ćwiczenie, video Gimp
 12. grafika rastrowa: warstwy cd.: ćwiczenie, video, krzywe beziera: ćwiczenie, video, regulacja koloru: ćwiczenie, ćwiczenie, video
 13. grafika rastrowa: kanał alfa: ćwiczenie, video, kolor w alfa: ćwiczenie, video, filtry (deformowanie): ćwiczenie
 14. grafika rastrowa: zaliczenie:
  Zestaw1: start | wynik
  Zestaw2: zestaw
  Zestaw3: start | wynik
 15. Zaliczenie końcowe