O katedrze lab Tec.inf wyk Tec.inf lab Sys.wsp.dzi lab Teo.poż lab Mod.poż Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP
Katedra Nauk Ścisłych

Teoria pożarów


SP-PC (15h) NP-PC (7h)
Regulamin przedmiotu
  1. Wszystkie zajęcia na godz. 08:00 rozpoczynają się o godz. 08:15.
  2. Student może przyjść z inną grupą o ile są wolne miejsca.
  3. W ciągu całego semestru można mieć nieusprawiedliwione jedno spotkanie - w przeciwnym wypadku student nie dostaje końcowego zaliczenia.
  4. Studenci odbywają zajęcia korzystając z dostępnych w pracowni komputerów i zainstalowanego oprogramowania.
  5. Student jest zobowiązany do realizacji zajęć zgodnie z wyznaczonym przez prowadzącego programem. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie komputerów do innych celów niż realizacja symulacji np. przeglądanie Internetu, sprawdzanie poczty.
  6. Zadaniem studenta jest wykonanie zadania obliczeniowego przewidzianego na dane ćwiczenia. Jeżeli czas obliczeń jest zbyt długi, aby ukończyć symulację na zajęciach, student pobiera program i plik wejściowy na swój pendrive i wykonuje symulację po zajęciach na swoim komputerze.
Wykładowcy prowadzący ćwiczenia:
  • dr hab. inż. A. Krasuski, prof. uczelni
  • mgr inż. A. Krauze,
  • mgr inż. M. Fliszkiewicz.
Zaliczający laboratorium: mgr inż. M. Fliszkiewicz