O katedrze lab TechInf wyk TechInf lab SysWspDz lab TeoPoz lab ModPoz Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP elearning PORTAL
Katedra Nauk Ścisłych

Teoria pożarów


SP-PC (15h) NP-PC (9h)
Regulamin przedmiotu
  1. Wszystkie zajęcia na godz. 08:00 rozpoczynają się o godz. 08:15.
  2. Student może przyjść z inną grupą o ile są wolne miejsca.
  3. W ciągu całego semestru można mieć nieusprawiedliwione jedno spotkanie - w przeciwnym wypadku student nie dostaje końcowego zaliczenia.
  4. Studenci odbywają zajęcia korzystając z dostępnych w pracowni komputerów i zainstalowanego oprogramowania.
  5. Student jest zobowiązany do realizacji zajęć zgodnie z wyznaczonym przez prowadzącego programem. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie komputerów do innych celów niż realizacja symulacji np. przeglądanie Internetu, sprawdzanie poczty.
  6. Zadaniem studenta jest wykonanie zadania obliczeniowego przewidzianego na dane laboratorium. Jeżeli czas obliczeń jest zbyt długi, aby ukończyć obliczenia na zajęciach, student kopiuje swoją pracę na swój pendrive lub wysyała na swój adres e-mail.
  7. Zaliczenie odbywa się na ostatnich zajęciach w formie testu (system karramba).
Wykładowcy prowadzący ćwiczenia:
  • dr hab. inż. A. Krasuski, prof. uczelni
  • mgr inż. A. Krauze,
  • mgr inż. M. Fliszkiewicz.
Zaliczający laboratorium: mgr inż. M. Fliszkiewicz