O katedrze lab Tec.inf wyk Tec.inf lab Sys.wsp.dzi lab Teo.poż lab Mod.poż Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP
Katedra Nauk Ścisłych

Teoria pożarów NP-PC


SP-PC (15h) NP-PC (7h)
Lista ćwiczeń
  1. Ćwiczenie nr 1 - Moc pożaru: Ćwiczenie
  2. Ćwiczenie nr 2 - Urządzenia detekcji pożaru, elementy pożaru: Ćwiczenie
  3. Ćwiczenie nr 3 - Wentylacja pożarowa: Ćwiczenie
  4. Ćwiczenie nr 4 - Nieliniowe efekty pożaru: Ćwiczenie
  5. Zajęcia zaliczeniowe - 1h