O katedrze lab Tec.inf wyk Tec.inf lab Sys.wsp.dzi lab Teo.poż lab Mod.poż Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP
Katedra Nauk Ścisłych

Teoria pożarów SP-PC


SP-PC (15h) NP-PC (7h)
Lista ćwiczeń
  1. Ćwiczenie nr 1 - Moc pożaru: Ćwiczenie
  2. Ćwiczenie nr 2 - Urządzenia detekcji pożaru, elementy pożaru: Ćwiczenie
  3. Ćwiczenie nr 3 - Wentylacja pożarowa: Ćwiczenie
  4. Ćwiczenie nr 4 - Nieliniowe efekty pożaru: Ćwiczenie
  5. Ćwiczenie nr 5 - Strefowy model pożaru, CFAST wprowadzenie: parametry symulacji, właściwości materiałów, otwory budowlane, pożar: Wideo CFAST
  6. Ćwiczenie nr 6 - Analiza bezpieczeństwa pożarowego z CFAST: Ćwiczenie Wideo
  7. Zajęcia zaliczeniowe - 1h