O katedrze lab TechInf wyk TechInf lab SysWspDz lab TeoPoz lab ModPoz Fizyka Kontakt/konsultacje HDK SGSP elearning PORTAL
Katedra Nauk Ścisłych

Teoria pożarów SP-PC


SP-PC (15h) NP-PC (9h)
Lista ćwiczeń
Sprawozdanie zamieść w SharePoint -> SP-PCxx -> Sprawozdania -> Ćwiczenie X -> imie-nazwisko.xls
Share point
  1. Lab 1Szacowanie mocy pożaru: ubytek masy, metoda kalorymetryczna, pożar cieczy palnych, obciążenie ogniowe: ćwiczenie, wideo. Rozwiąż wszystkie zadania. Zadanie 14 i 15 dla chętnych. Libreoffice
  2. Lab 2Wysokość płomienia: ćwiczenie, wideo. Rozwiąż wszystkie zadania.
  3. Lab 3Strumień podsufitowy: ćwiczenie, wideo. Rozwiąż wszystkie zadania.
  4. Lab 4Wstęp do wentylacji pożarowej: ćwiczenie. Rozwiąż wszystkie zadania.
  5. Lab 5Strefowy model pożaru, CFAST wprowadzenie: parametry symulacji, właściwości materiałów, otwory budowlane, pożar: wideo CFAST
  6. Lab 6 - Analiza bezpieczeństwa pożarowego z CFAST: ćwiczenie wideo
  7. Zajęcia zaliczeniowe - 1h