z.szach.in pomoc wykonaj (shift+enter) wyczyść lista tabel
Zadanie 1.1
Wykonaj wszystkie poniższe polecenia i przeanalizuj ich działanie.
 1. SELECT id,nazwisko,imie FROM studenci;
 2. SELECT * FROM studenci;
 3. SELECT * FROM studenci ORDER BY nazwisko;
 4. SELECT * FROM studenci ORDER BY nazwisko,imie;
 5. SELECT * FROM studenci ORDER BY 6 DESC;
 6. SELECT * FROM studenci ORDER BY nazwisko DESC;
 7. SELECT * FROM studenci ORDER BY nazwisko DESC LIMIT 2;
  Zwróć uwagę na typy danych i apostrofy: 'tekst', 'data', liczba.;
 8. SELECT * FROM studenci WHERE grupa_id=2;
 9. SELECT * FROM studenci WHERE grupa_id>1;
 10. SELECT * FROM studenci WHERE nazwisko='Sosna';
 11. SELECT * FROM studenci WHERE nazwisko != 'Sosna';
 12. SELECT * FROM studenci WHERE nazwisko LIKE 'Sos%';
 13. SELECT * FROM studenci WHERE nazwisko LIKE 'Sos';
 14. SELECT * FROM studenci WHERE nazwisko LIKE 'sos%';
 15. SELECT * FROM studenci WHERE imie NOT LIKE 'A%';
 16. SELECT * FROM studenci WHERE telefon=121 OR telefon=122 OR telefon=127;
 17. SELECT * FROM studenci WHERE urodzony > '1975-01-23' AND (imie LIKE 'Jola%' OR imie LIKE 'A%');