z.szach.in pomoc wykonaj (shift+enter) wyczyść lista tabel
Zadanie 4.1
Wykonaj na rozgrzewkę:
  1. Wyświetl wszystko z tabeli studenci
  2. Wyświetl raport imie, nazwisko z tabeli studenci.
  3. Wyświetl raport imie, nazwisko, grupa (nazwa, nie id) z tabel studenci i grupy (JOIN).