z.szach.in pomoc wykonaj (shift+enter) wyczyść lista tabel
Najedź tu myszą i przeczytaj
Proszę gromadzić wszystkie wpisane w tym zadaniu polecenia.
Na koniec zajęć należy przejść do kanału sprawozdania i załadować zrzut poleceń (tabele wyników nie są potrzebne).
Najpierw przycisk PrntScr, a potem przejdź do odpowiedniego katalogu, rozwiń menu Przekaż -> pliki i załaduj zrzutu ekranu (w laboratorium znajduje się to w katalogu HOME).


Zadanie 6.1 Tworzenie tabeli realizujemy poleceniem CREATE TABLE, nastepnie wymieniamy nazwy kolumn i typ danych przechowywanych w kolumnach.

Wykonaj i przeanalizuj poniższe polecenie
CREATE TABLE test (id INTEGER PRIMARY KEY, imie TEXT, data_urodzenia DATE, waga DECIMAL, wzrost INTEGER, czy_wysoki BOOL, plec VARCHAR(1), dodano TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP);
Wytłumaczenie polecenia:
CREATE TABLE test - trzorzy tabele o nazwie test
id INTEGER PRIMARY KEY - tworzy kolumnę id, typ danych: liczby całkowite, klucz główny (tylko unikalne wartości)
imie TEXT - kolumna imie typ danych: tekst
data_urodzenia DATE - kolumna data_urodzenia typ danych: data
waga DECIMAL - kolumna waga typ danych: liczy zmiennoprzecinkowe
wzrost INTEGER - kolumna wzrost typ danych: liczby całkowite
czy_wysoki BOOL - kolumna czy_wysoki typ danych: logiczne (0 lub 1)
plec VARCHAR(1) - kolumna plec typ danych:znaki alfanumeryczne, długość maksymalna 1
dodano TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP - kolumna dodano typ danych: znacznik czasu, automatycznie tworzony wpis z aktualnym znacznikiem czasu

Pamiętaj żeby polecenie CREATE TABLE wykonać tylko raz, potem usuń lub wstaw -- na początku linii czyli --CREATE TABLE ...

Opis tabeli (jej kolumny i typy danych) uzyskujemy poniższym poleceniem.
pragma table_info('test');
Wykonaj:
INSERT INTO test(id, imie, data_urodzenia, waga, wzrost, czy_wysoki, plec) VALUES (1, 'Agnieszka', '1986-02-15', 55, 158, 0, 'K');
INSERT INTO test(id, imie, data_urodzenia, waga, wzrost, czy_wysoki, plec) VALUES (2, 'Andrzej', '1990-03-22', 79.5, 185, 1, 'M');
SELECT * FROM test;
Aby usunąć tabele wykonaj polecenie
DROP TABLE test;